Vítáme Vás na webových stránkách našeho šachového klubu, který co do počtu členů je největší v městě Brně.

V našich řadách najdete hráče s tituly mistra, ale i naprosté začátečníky, šachové profesionály, ale i ty, kteří hrají šachy jen tak pro radost. Pro šachové vyžití našich členů, ale i dalších organizovaných i neorganizovaných šachistů pořádáme velké množství turnajů a soutěží. Velkou pozornost věnujeme práci s mládeží.

Rádi do svých řad přijmeme další vyznavače královské hry, děti i dospělé.


KONTAKT
Předseda: Jiří Vachek, Merhautova 4, 613 00 Brno, tel. 604 565 353,
e-mail jiri.vachek@tiscali.cz
Práce s mládeží: Miroslav Hurta, Dobrovského 592, 664 41 Rajhrad,
tel. 547 229 510,
724 314 231,
e-mail mhurta@volny.cz
Bank. spojení:
Československá obchodní banka - útvar Poštovní spořitelna,
č.účtu 214311429/0300
IČ 44990057

   Hrací místnosti a termíny schůzek

Naše hrací místnost se nachází mezi hlavními dopravními tepnami "Štefánikova" a "Sportovní" ve dvoře Základní školy Staňkova (= rok ulice Staňkovy a Rybníček) (viz plánek). Ve dvoře je možnost parkování zdarma. Scházíme se zde celoročně s výjimkou července a srpna v úterý a čtvrtek od 17 do 21 hodin.

SPOJENÍ: Tramvaj číslo 1, 6, 7 zastávka "Hrnčířská"

Autobus č.67 zastávka "Sportovní"


Stručná historie našeho klubu

Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. je jedním z nejstarších a hlavně nejúspěšnějším šachovým klubem v Brně, který svou činností navazuje na činnost šachových klubů (odborů nebo oddílů), založených již v období I. republiky.

Nejprve vznikl v roce 1927 šachový klub Šekový úřad, který v roce 1929 přesídlil do nové kavárny v budově sokolského stadionu na Kaunicově (po delší dobu pak Leninově) ulici. Tento klub byl v roce 1931 přejmenován na šachový klub Stadion v Brně. V roce 1951 ukončil klub činnost a hráči přestoupili do šachového odboru při ZK ROH Juranovy závody. Souběžně 3.12.1945 vznikl šachový odbor Železničního sportovního klubu v Brně a po reorganizaci tělovýchovného hnutí v republice (probíhala od 1948) dostal v roce 1952 dnešní jméno Lokomotiva. Oba tyto kluby byly velice úspěšné.

V roce 1952 se tyto oddíly sloučily a až do roku 1992 to byl jen šachový oddíl TJ Lokomotiva Brno. Tyto kluby získaly v období 1945 až 1970 dva mistrovské tituly přeborníků republiky družstev (1958 a 1959, čtyřikrát byly stříbrné a dvakrát bronzové. Roku 1974 však družstvo Lokomotivy Brno sestoupilo z nejvyšší soutěže a trvalo dvacet let, než se tam probojovalo zpět. Bylo to dáno v první řadě změnou politických poměrů po roce 1989, kdy se funkcionářům klubu podařilo dostat do čelných funkcí v celostátním i Moravskoslezském šachovém svazu, v Radě města Brna i v technicko-hospodářských funkcích některých podniků. Využili osobních kontaktů a podařilo se jim sehnat řadu drobných sponzorů a někteří větší se později objevili i v názvu klubu, který od 1992 nesl název Šachový klub Lokomotiva Brno (v sezóně 1993/94 ŠK Lokomotiva Lerk Brno a v sezóně 1994/95 ŠK Lokomotiva Moning Brno.

S pomocí těchto sponzorů jsme dokázali nejen pokračovat v pořádání celostátně uznávaných masových turnajů pro celé spektrum šachistů jako byly každoroční Veletržní turnaje nebo vánoční Olexovy memoriály, ale také v letech 1991 až 1994 špičkové velmistrovské turnaje na evropské úrovni, kterých se zúčastnili mimo jiných takoví borci jako velmistři Korčnoj, Drejev, Sakajev, Jepišin, sestry Polgárovy a další. Výsledkem uvedených turnajů byl i prudký růst výkonnostibrněnských a moravských šachistů, kteří pak v krátké době získali nejen tituly velmistrů, ale i velmistrovskou výkonnost. Výsledkem pak byl každoroční postup ŠK Lokomotivy do vyšší soutěže a v roce 1994 pak do nejvyšší, kterou jsme v sezóně1994/95 vyhráli. Jako vítězové jsme pak hráli Pohár mistrů evropských zemí, ale skončili jsme druzí ve skupině a do finále jsme nepostoupili. Po skončení sezóny sponzor oznámil na další rok výrazné omezení podpory, což vedlo vedení klubu k tomu, že účast v nejvyšší šachové soutěži odvolalo. V následujících sedmi letech A družstvo hrálo I. a II. ligu a až před sezónou 2003/04 jsme získali za pochopení pana Daniela Šorma vydatnou podporu, když nám nabídl pro činnost klubu (obrovské překvapení zvláště pro nás dlouholeté členy klubu) finanční podporu a doslova pohádkově krásné hrací prostory. To se samozřejmě projevilo v přílivu zájemců o šachovou hru a výsledkem bylo vítězství našeho A družstva v II. lize a postup do první ligy. Došlo k posílení družstva a naše družstvo se od počátku soutěže 2004/05 usadilo na prvním místě a soutěž nakonec vyhrálo a postoupilo do extraligy.

V průběhu tohoto ročníku v extralize došlo k finančním problémům u družstva Hagemann Opava a finanční stav našeho klubu byl tak dobrý, že jsme byli schopni dofinancovat více než polovinu soutěže a tak nejvyšší soutěž ukončilo na pěkném třetím místě družstvo Hagemann Opava – Lokomotiva Brno. V ročníku 2005/06 měla Lokomotiva Brno v extralize zastoupení dvěma družstvy a zatímco družstvo A obsadilo stříbrné pořadí, 11. místo družstva B znamenalo sestup do nižší soutěže. Ztráta silného sponzora po skončení této sezóny znamenala odchod většiny špičkových hráčů družstev A i B a toto oslabení se projevilo v následující sezóně, která byla snad nejhorší v celé historii našeho klubu, protože sestup do nižších soutěží zažila družstva A, B, C, E, F a K. Zde musím odbočit, protože nezasvěcenému by se nemusel zdát výčet písmen označujících naše družstva věrohodným, ale faktem je, že šachové soutěže se hrají v osmi úrovních od základní soutěže až po nejvyšší extraligu a náš klub měl na všech úrovních zastoupení celkem 16 družstvy dospělých. Lokomotiva Brno po sloučení se ŠK První brněnská je největší šachový klub v republice s průběžně 285 až 312 členy včetně cca 160 mládežníků. I v nové sezóně budeme vyjma nejvyšší extraligové soutěže obsazovat všechny úrovně šachových soutěží družstev dospělých a mládežnické družstvo bude hrát i svou nejvyšší extraligovou soutěž.
Seznam úspěchů jednotlivců je téměř nekonečný, navíc špičkoví hráči častěji z existenčních důvodů mění své působiště, a proto jejich výčet je méně přesvědčivý. Přesto v posledním období v klubu působí anebo působili :

- velmistr Pavel Blatný – čtyřnásobný přeborník republiky a vícenásobný medailista přeborů republiky, čtyřnásobný olympionik,
- velmistr Tomáš Polák – přeborník republiky pro rok 2007 a přeborník v bleskovém šachu 2006, dvojnásobný olympionik,
- mezinárodní mistr Josef Augustin – přeborník republiky z roku 1965, jedenkrát olympionik,
- mistr FIDE František Blatný – druhý z 1964 po užším zápase s Jansou, trojnásobný olympionik,
- ženská mezinárodní mistryně Petra Blažková – čtyřnásobná medailistka přeborů republiky žen, dvojnásobná reprezentantka ČR na šachových olympiádách.
- úspěchy zaznamenává i naše mládež - z poslední doby připomeňme vítězství Martina Blahynky na Mistrovství ČR v kategorii žáků do 10 let.

Od roku 1994 po sloučení s klubem ŠK Sokol Rajhrad, který byl známý svou systematickou výchovou mládeže, se také Lokomotiva Brno začala objevovat ve výsledkových listinách mládežnických soutěží.

Při našem šachovém klubu funguje sportovní centrum mládeže, které bylo zřízeno rozhodnutím Jihomoravského šachového svazu 5.9.2003. V průběhu čtyřletého působení naší školy se nám podařilo s našimi žáky a dorostenci získat stříbrnou medaili na mistrovství republiky družstev mladších žáků, postoupit do Extraligy družstev mladšího dorostu, v soutěžích jednotlivců v tomto roce získat zlatou medaili na mistrovství ČR v kategorii desetiletých žáků a neustále zvyšovat výkonnost naší mládeže až po zisk titulu kandidáta mistra (ELO 2100).

Soustřeďujeme se i na masový rozvoj šachu mezi mládeží. Velká část naší činnosti probíhá v klubových místnostech hotelu Bobycentrum. Mimoto naši trenéři vedou šachové kroužky na brněnských základních školách Gajdošova, Kotlářská, Labská, na ZŠ Rajhrad a ZŠ Ořechov u Brna, na ISŠ Olomoucká Brno, CVČ Lužánky a CVČ Junior (Dornych). Pod vedením našich trenérů tak pracuje přes 100 dětí, z nichž značná část ani nejsou členy našeho klubu. Neomezujeme svou činnost jen na práci v kroužcích, ale s dětmi se účastníme též široké škály šachových turnajů a soutěží – od místních náborových turnajů (např. pravidelného turnaje Druhé úterý se účastní žáci z celého kraje) přes městské a krajské přebory až po nejvyšší republikové a mezinárodní soutěže.